Dette er tekstversionen af Ny undersøgelse: Flere unge mistrives
Klik her for at komme til den grafiske version af Ny undersøgelse: Flere unge mistrives

Forside - Om sitet - Læs op - Sitemap


Ny undersøgelse: Flere unge mistrives


Flere unge mistrives og stressniveauet er steget for næsten alle aldersgrupper, men i særlig grad for de unge kvinder. Det viser Region Syddanmarks nyeste sundhedsprofil af de syddanske borgere, som giver et unikt øjebliksbillede af syddanskernes sundhedstilstand.

Udviklingen går den gale vej, når det gælder den mentale trivsel. Især blandt de unge kvinder (16-24 år), hvor 36 procent ofte eller meget ofte føler sig nervøse eller stressede, mens tallet i 2010 var 19 procent.

Region Syddanmark har som den eneste region også spurgt ind til borgernes medievaner.

Det viser sig, at den gruppe af unge kvinder, som bruger mest tid på sociale medier, også er dem, der har det laveste selvværd.

Læs regionens nyhed om undersøgelsen

Fakta om undersøgelsen i Syddanmark   

58.800 tilfældigt udvalgte borgere over 16 år fået tilsendt spørgeskemaet i Region Syddanmark, og 68 procent af borgerne har besvaret det. Regionen er dermed den region, der har den højeste svarprocent.
Se hele den syddanske sundhedsprofil: Hvordan har du det? - trivsel, sundhed og sygdom blandt voksne i Region Syddanmark 2017

PsykInfos fokus på unge og trivsel

Der har gennem flere år været særligt fokus på unge og trivsel på ungdomsuddannelserne i Region Syddanmark – og dette fokus fortsætter! PsykInfo arbejder på at nå ud til endnu flere uddannelsesinstitutioner for at øge kendskabet til vores forskellige tilbud i forhold til at styrke de unges trivsel på ungdomsuddannelserne:

Vores tilbud er gratis og PsykInfo kan kontaktes for yderligere information på tlf. 99 44 45 46 eller psykinfo@rsyd.dk

Læs om de forskellige tilbud

Den Nationale Sundhedsprofil 2017

Alle fem regioner, Sundhedsstyrelsen og Statens Institut for Folkesundhed, SDU står bag undersøgelsen. Den er gennemført på baggrund af en aftale mellem Danske Regioner, KL og Sundheds- og Ældreministeriet. Undersøgelsen er gennemført i 2017, hvor 183.372 borgere fordelt over hele landet har besvaret spørgeskemaet. Den er den største af sin art og følger op på to tidligere undersøgelser fra 2010 og 2013. 

Se den nationale rapport her: Danskernes sundhed: Den nationale sundhedsprofil 2017

Der er også oprettet en ny database, der bygger på Den Nationale Sundhedsprofil 2017.

I databasen kan man selv foretage analyser og danne tabeller og kort på data fra Den Nationale Sundhedsprofil, der blev gennemført i 2010, 2013 og 2017.

Se databasen: http://www.danskernessundhed.dk/

 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk