Gå til indhold
Logo og navnetræk for PsykInfo i Region Syddanmark samt kastanjer og efterårsblade fra træerne i midtenTil forsiden

 


Videns- og formidlingscentre

Center for Psykiatrisk Sygepleje- og Sundhedsforskning (CPS)
I foråret 2016 åbnede Region Syddanmarks Center for Psykiatrisk Sygepleje- og Sundhedsforskning (CPS). Med sin forskning bidrager centeret til at udvikle og styrke kvaliteten af behandling for borgere med psykiske lidelser. Det sker i tæt samarbejde med patienter, pårørende, sundhedsprofessionelle og relevante institutioner i Region Syddanmark. Centeret vil i de kommende år blandt andet forske indenfor områder såsom relationel psykiatrisk sygepleje, reduktion af tvang, forebyggelse af re-kriminalisering, patientinddragelse, psykiatri og tro, Shared Care, telepsykiatri og ulighed i sundhed.

Center for selvmordsforskning
Center for Selvmordsforskning har eksisteret siden 1989 og blev etableret som en selvejende institution under Socialministeriet, nu Social-, Børne- og Integrationsministeriet i 1999.

Socialt Udviklingscenter SUS
Socialt Udviklingscenter SUS arbejder med social innovation og sociale opfindelser. De udvikler og samarbejder om projek­ter og indsatser, der er med til at skabe bedre livsvilkår for socialt udsatte mennesker og et godt arbejds­miljø for medarbejdere.

Sundhedsstyrelsens Råd vedr. Alternativ Behandling
Rådet skal bl.a. øge viden om og kendskabet til forskellige former for alternative behandlinger og deres virkning samt medvirke til formidling af viden om alternativ behandling.

Videnscenter for Brugerinddragelse i Sundhedsvæsenet (ViBIS) 
ViBIS blev etableret i 2011 af paraplyorganisationen Danske Patienter. Centeret samler, udvikler og formidler viden om inddragelse af patienter og pårørende i sundhedsvæsenet både nationalt og internationalt. ViBIS arbejder for at styrke et sundhedsvæsen, hvor vidensbaseret brugerinddragelse er en fuldt integreret del af praksis – både i den enkelte patients forløb og i udviklingen af sundhedsvæsenets rammer.

Vidensportalen Traume
Traume.dk samler faglige erfaringer, viden og litteratur om flygtninge med traumer og PTSD. Du kan få inspiration til, hvad du kan gøre, når du møder traumatiserede flygtninge og børn i dit arbejde.  


Siden er sidst opdateret 5-8-2020

Psykiatrisk Informationscenter, Region Syddanmark | Lille Grundet Hulvej 7, bygning N, 7100 Vejle | tlf.: 99 44 45 46 | psykinfo@rsyd.dk