Gå til indhold
PsykInfos logo med tulipaner i midtenTil forsiden


Informationsmøder

Mange unge trives ikke på ungdomsuddannelserne og har måske psykiske vanskeligheder. Hvert forår og efterår afholder vi tre informationsmøder. Her er formålet bl.a. at give deltagerne større kendskab til de konkrete tilbud, der findes i psykiatrien og ikke mindst være med til at understøtte dialogen mellem psykiatrien og ungdomsuddannelserne. Møderne henvender sig til undervisere, vejledere, mentorer fra ungdomsuddannelser og produktionsskoler samt medarbejdere fra UU-vejledninger, ungeteams på jobcentre og i kommuner.


Program for forår 2020

VEJLE - Torsdag den 12. marts

Emne Unge med angst

Der tages udgangspunkt i forskellige angstdiagnoser og angsttilstande og tilsvarende case-eksempler. Der lægges op til at deltagerne inddrages ift. at tale om, hvornår de forskellige cases bedst afhjælpes i hhv. primærsektoren og/eller i Børne – og Ungdomspsykiatrien. Der gives også eksempler på, hvordan angsten afhjælpes i den børne – og ungdomspsykiatriske behandling.
Oplæg v. psykolog Michelle Larsen, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Ambulatorium Vejle

Sted Psykiatrisk Afdeling, Auditoriet 10.054, Nordbanen 5, 7100 Vejle

Tid 15.30 - 17.00

Tilmelding PsykInfo Region Syddanmark 99 44 45 46 ellerTilmelding            

Arrangør PsykInfo Region Syddanmark
 

ODENSE - Tirsdag den 19. maj

Emne Psykoser hos unge.

OPUS (opsøgende psykoseteam) vil fortælle om psykoser hos unge, symptomer og behandling. Oplæg ved OPUS team fra almenpsykiatrien. Der vil også være repræsentanter fra børne- og ungdomspsykiatrien tilstede.

Sted Psykiatrisk Afdeling Odense, Auditorium P, J.B. Winsløws Vej 18, indgang 220 A, 5000 Odense C

Tid 15.30 - 17.00 

Tilmelding PsykInfo Region Syddanmark 99 44 45 46 ellerTilmelding  

Arrangør PsykInfo Region Syddanmark 

 

Hent plakat

 

Info-møder PsykInfo forår 2020

 


Siden er sidst opdateret 4-2-2020

Psykiatrisk Informationscenter, Region Syddanmark | Lille Grundet Hulvej 7, bygning N, 7100 Vejle | tlf.: 99 44 45 46 | psykinfo@rsyd.dk