Gå til indhold
PsykInfos navnetræk med Region Syddanmarks logo i røde farver og et foto af en sø ved solopgang.Til forsiden

 

Velkommen til PsykInfopilBørn & UngepilHvis mit barn ikke trives

Hvis mit barn ikke trives

Hvis barnet eller den unge ikke trives?

Trivsel er en tilstand hvor barnet eller den unge kan udfolde sine evner, håndtere dagligdags udfordringer samt indgå i fællesskaber. Omvendt er mistrivsel (mangel på trivsel), når barnet eller den unge er bekymret, ikke tror på fremtiden og har svært ved f.eks. at håndtere udfordringer og ikke kan overskue eller løse problemer i hverdagen.

Mistrivsel kan forekomme i alle børn og unges liv og det er vigtigt at støtte dem og hjælpe dem videre, da de ellers kan føle sig magtesløse.

Der kan være mange grunde til at barnet eller den unge ikke trives. En urolig hverdag med bekymringer og usikkerhed eller oplevelse af at have miste nogen vil som oftest påvirke barnet eller den unge trivsel i negativ retning. En uopdaget psykisk lidelse hos barnet eller den unge vil også kunne være en årsag til mistrivsel. Ligeledes vil et barn eller en ung med en psykisk sårbarhed eller en psykisk lidelse oftere end normalt være i risiko for at komme i mistrivsel. Alt efter den bagvedliggende problematik, barnets alder og situation, vil reaktionerne og adfærden hos barnet eller den unge være forskellige

Tegn på mistrivsel

Det som forældre og andre voksne, der er omkring barnet eller den unge, altid skal være opmærksomme på er, om barnets adfærd ændrer sig i en negativ retning. Det kan være følgende:

  • Mere stille end normalt
  • Trist, træt, opgivende, ingen overskud
  • Koncentrationsbesvær
  • Isolerer sig – svært ved sociale relationer
  • Konflikter
  • Udvikler måske særlige vaner, gør nat til dag etc.
     

Snak om det

Det er vigtigt at prøve at få barnet eller den unge i tale. Nogle børn og unge er gode til at sætte ord på, hvad de er optaget eller berørt af, og hvad de synes er svært. Andre har brug for, at nogle hjælper dem lidt på vej og tænker højt på deres vegne omkring, hvad det måske kan være der er svært. Nogle gange har barnet eller den unge lyst til at tale - andre gange ikke. Det er vigtigt, at de voksne er vedholdende og ikke giver barnet eller den unge en oplevelse af at være forkert. Nogle gange er der en voksen som barnet eller den unge hellere vil tale med frem for en anden. Dette er helt normalt og ganske ok. Det vigtigste er, at de voksne får indsigt i, hvad der rører sig i barnet eller den unge, og hvad der kan være årsagen til at barnet eller den unge ikke trives. Derefter kan det vurderes, hvad der skal ske.

Hvor er der hjælp at hente?

Alt efter situationen og problemstillingen vil der være flere forskellige steder forældre eller andre voksne omkring barnet eller den unge kan søge hjælp. Det er altid hensigtsmæssigt at være i tæt dialog med institution, skole, sundhedsplejerske og andre voksne omkring barnet/den unge.      

Kontakt PsykInfo og lad os guide dig videre.


Siden er sidst opdateret 7-12-2020

PsykInfo | Lille Grundet Hulvej 7, bygning N, 7100 Vejle | tlf.: 99 44 45 46 | psykinfo@rsyd.dk | Tilgængelighedserklæring