Gå til indhold
PsykInfos navnetræk med Region Syddanmarks logo i røde farver og et foto af sortbrogede køer, der græsser på en grøn mark.Til forsiden

 

Velkommen til PsykInfopilARRANGEMENTERpilMAJ 2021pilTorsdag den 27. maj - KONFERENCE - Pårørende som ressource - men hvordan?

Torsdag den 27. maj - KONFERENCE - Pårørende som ressource - men hvordan?

Inddragelse af pårørende lyder enkelt, men er det ikke altid i praksis - det viser flere undersøgelser af pårørendes oplevelser. Er vi som professionelle godt nok klædt på fagligt til at kunne inddrage de pårørende til værdi for vores borgere? Og gør vi det systematisk?

Dette års konference sætter fokus på forståelsen for kompleksiteten i mødet mellem  borgeren, den pårørende og den professionelle – og hvilke faldgruber der kan være. Konferencen sætter samtidig fokus på, hvordan vi kan optimere vores faglighed i forhold til de pårørende og dermed til værdi for vores borgere. 

Konferencen har afsæt i psykiatrien, men henvender sig til professionelle i både kommuner og psykiatri. Andre aktører med
interesse for området er også velkomne.

 

PROGRAM

9.00 - 9.30
Morgenmad.

9.30 - 9.40
Velkomst v. Thies Mathiasen, formand for regionsrådets Psykiatri- og Socialudvalg og Ulla Lindgren, centerleder, PsykInfo Region Syddanmark. 

9.40 - 10.40 
Pårørendeinddragelse - Hvad må vi og må vi ikke? Hvornår? Hvordan? Hvorfor? v. Mikkel Rune Vossen Rasmussen, ledende overlæge ved Psykiatrisk afdeling i Vejle. En snak om hvordan pårørende både kan være en del af problemet og den største hjælp for den syge. En snak om hvordan god behandling ofte afhænger af en fælles retning med gennem-sigtighed - den åbne dialog. Et fokus på tilgang, tilgængelighed, kommunikation og videndeling. Et dilemma omkring samtykke og lovgivning.

10.40 – 10.45
En hurtig kop kaffe.

10.45 - 11.45
En fælles vej at gå ad v. Anne Folke Solgaard, EN AF OS-pårørende-ambassadør, og Gitte Madsen, overlæge ved Børne- og Ungdomspsykiatri Sydjylland. 

Anne Folke Solgaard og Gitte Madsen vil reflektere over et 13 måneder langt forløb, som de har haft i forbindelse med Annes datters sygdom og indlæggelser i børne- og ungdomspsykiatrien. Gennem oplægget vil de synliggøre, hvor komplekst et sådant samarbejde er og med eksempler fra forløbet også fortælle om fordele, udfordringer og dilemmaer.

11.45 - 12.30
Frokost.

12.30 – 13.25
Pårørendeinddragelse i psykiatrien v. Jens Peter Eckardt, chefanalytiker i Bedre Psykiatri.

Oplægget har til formål at nuancere og øge forståelsen af pårørendeinddragelse i psykiatrien ved at se nærmere på, hvad der kendetegner god evidensbaseret inddragelse af pårørende i dag, og hvad effekten er i et behandlingsmæssigt og samfundsøkonomisk perspektiv. Hvem taler vi egentligt om, og hvorfor er de vigtige? Hvad er pårørendes rolle? Hvad kendetegner deres livsvilkår, og hvad betyder det for pårørende som en ressource i behandlingen? Hvor er faldgrub-erne og dilemmaerne? Hvad er løsningerne? Med den rette viden om pårørende til psykisk syge, kan personalet forhåbentlig bedre adressere deres faglige forståelse, tilgange, tilbud og metoder for pårørende mere effektivt og formålstjenesteligt end det synes at forekomme i dag. 

13.25 – 13.30 
En hurtig kop kaffe. 

13.30 - 14.15
Min mor var besat v. Peter Øvig Knudsen

I november 2016 døde forfatteren Peter Øvigs mor. Allerede samme dag besluttede forfatteren, at han ville skrive en bog om sin deprimerede mor. Også bogens titel stod lysende klar for ham: Min mor var besat. Peter Øvig fortæller om at vokse op som barn af en psykisk syg, ligesom han giver et billede af de mange andre traumatiske hemmeligheder bag de pæne facader i barndommens parcelhuskvarter. 

Men han beretter også om, hvordan noget begyndte at gå i skred i ham selv, da han under arbejdet med bogen fik adgang til sin mors psykiatriske journaler, og han selv røg ind i en alvorlig depression – præcis som sin mor. Et par måneder senere, i januar 2018, blev Peter Øvig indlagt på en lukket, psykiatrisk afdeling på Rigshospitalet. Da han efter syv elektrochok blev udskrevet, havde han ændret syn på sin mor. 

14.15 - 14.35 
Kaffe og kage. 

14.35 - 15.30
Min mor var besat v. Peter Øvig Knudsen 

15.30 -15.35 
Afrunding og tak for denne gang v. Ulla Lindgren

Sted DGI Huset, Willy Sørensens Plads 5, 7100 Vejle 

Tid 9.00 – 15.35 

Pris 500 kr. inkl. moms 

Tilmelding PsykInfo Region Syddanmark 99 44 45 46 eller psykinfo@rsyd.dk

Arrangør PsykInfo Region Syddanmark

 

 


Siden er sidst opdateret 2-2-2021

PsykInfo | Lille Grundet Hulvej 7, bygning N, 7100 Vejle | tlf.: 99 44 45 46 | psykinfo@rsyd.dk | Tilgængelighedserklæring